Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Cyfnod 2: Y drefn bleidleisio ar gyfer gwelliannau a gyflwynwyd
Health and Social Care (Quality and Engagement) (Wales) Bill Stage 2: Voting order for tabled amendments

 

Rhif y gwelliant Amendment

Number

Aelod

Member

Rhif y dudalen ar y rhestr o welliannau wedi’u didoli Marshalled List Page No.

Y drefn bleidleisio

Voting Order

Y grŵp y maen ymwneud ag ef (rhif a theitl)
Relating to Group (number and title)

19

Helen Mary Jones

2

1      

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

20

Helen Mary Jones

2

2      

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’
2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

21

Helen Mary Jones

2

3      

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

22

Helen Mary Jones

3

4      

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

23

Helen Mary Jones

3

5      

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

24

Helen Mary Jones

3

6      

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

25

Helen Mary Jones

4

7      

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

26

Helen Mary Jones

4

8      

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

27

Helen Mary Jones

5

9      

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

28

Helen Mary Jones

5

10   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

29

Helen Mary Jones

5

11   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

30

Helen Mary Jones

5

12   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

4

Vaughan Gething

6

13   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau
3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

31

Helen Mary Jones

6

14   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

32

Helen Mary Jones

7

15   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

33

Helen Mary Jones

7

16   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

34

Helen Mary Jones

 

7

17   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

35

Helen Mary Jones

8

18   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

36

Helen Mary Jones

8

19   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

5

Vaughan Gething

9

20   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau

3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

37

Helen Mary Jones

9

21   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

38

Helen Mary Jones

9

22   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

39

Helen Mary Jones

10

23   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

40

Helen Mary Jones

10

24   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

41

Helen Mary Jones

10

25   

2. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 2. Duty to secure quality in health services – meaning of ‘quality’

42

Helen Mary Jones

11

26   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

6

Vaughan Gething

11

27   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau

3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

7

Vaughan Gething

12

28   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau

3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

43

Helen Mary Jones

12

29   

4. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cofrestr o reolwyr
4. Duty to secure quality in health services – register of managers

67

Angela Burns

13

30   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau

3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

68

Angela Burns

14

31   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

69

Angela Burns

16

32   

1. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol
1. Duty to secure quality in health services – workforce planning and appropriate staffing levels

70

Angela Burns

21

33   

5. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – diffyg cydymffurfio
5. Duty to secure quality in health services – non-compliance

71

Angela Burns

22

34   

3. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau

3. Duty to secure quality in health services – power to issue guidance

72

Angela Burns

23

35   

6. Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – data
6. Duty to secure quality in health services - data

44

Helen Mary Jones

24

36   

7. Dyletswydd gonestrwydd – diffyg cydymffurfio
7. Duty of candour – non-compliance

9

Vaughan Gething

25

37   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau
8. Citizen Voice Body - members

58

Helen Mary Jones

26

38   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau
8. Citizen Voice Body - members

80

Angela Burns

26

39   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau
8. Citizen Voice Body - members

81

Angela Burns

27

40   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau
8. Citizen Voice Body - members

82

Angela Burns

27

41   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

10

Vaughan Gething

28

42   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

11

Vaughan Gething

28

43   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

12

Vaughan Gething

30

44   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

59

Helen Mary Jones

30

45   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

13

Vaughan Gething

30

46   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

60

Helen Mary Jones

31

47   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

61

Helen Mary Jones

31

48   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

62

Helen Mary Jones

31

49   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

14

Vaughan Gething

31

50   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

63

Helen Mary Jones

31

51   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

15

Vaughan Gething

31

52   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

16

Vaughan Gething

31

53   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

64

Helen Mary Jones

32

54   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

65

Helen Mary Jones

32

55   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

83

Angela Burns

32

56   

9. Corff Llais y Dinesydd – sicrwydd indemniad ar gyfer gwirfoddolwyr a staff

9. Citizen Voice Body – indemnity cover for volunteers and staff

17

Vaughan Gething

33

57   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

84

Angela Burns

33

58   

10. Corff Llais y Dinesydd – adnoddau
10. Citizen Voice Body - resources

85

Angela Burns

34

59   

10. Corff Llais y Dinesydd – adnoddau

10. Citizen Voice Body - resources

18

Vaughan Gething

34

60   

8. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

8. Citizen Voice Body - members

45

Helen Mary Jones

34

61   

11. Corff Llais y Dinesydd – strwythurau 11. Citizen Voice Body - structures

73

Angela Burns

34

62   

11. Corff Llais y Dinesydd – strwythurau

11. Citizen Voice Body - structures

1

Vaughan Gething

35

63   

11. Corff Llais y Dinesydd – strwythurau

11. Citizen Voice Body - structures

46

Helen Mary Jones

35

64   

12. Corff Llais y Dinesydd – sylwadau i gyrff cyhoeddus

12. Citizen Voice Body – representations to public bodies

74

Angela Burns

35

65   

12. Corff Llais y Dinesydd – sylwadau i gyrff cyhoeddus

12. Citizen Voice Body – representations to public bodies

 

47

Helen Mary Jones

36

66   

12. Corff Llais y Dinesydd – sylwadau i gyrff cyhoeddus

12. Citizen Voice Body – representations to public bodies

2

Vaughan Gething

36

67   

12. Corff Llais y Dinesydd – sylwadau i gyrff cyhoeddus

12. Citizen Voice Body – representations to public bodies

75

Angela Burns

36

68   

13. Cwynion ar y cyd
13. Joint complaints

3

Vaughan Gething

38

69   

14. Corff Llais y Dinesydd – Mynediad i fangre

14. Citizen Voice Body – entry to premises

48

Helen Mary Jones

39

70   

14. Corff Llais y Dinesydd – Mynediad i fangre

14. Citizen Voice Body – entry to premises

49

Helen Mary Jones

40

71   

15. Corff Llais y Dinesydd – dyletswydd i gydweithredu

15. Citizen Voice Body – duty to co-operate

76

Angela Burns

40

72   

14. Corff Llais y Dinesydd – Mynediad i fangre

14. Citizen Voice Body – entry to premises

77

Angela Burns

43

73   

16. Corff Llais y Dinesydd – cymorth i wirfoddolwyr a staff
16. Citizen Voice Body – support for volunteers and staff

50

Helen Mary Jones

44

74   

17. Darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol – dyletswydd i gydweithredu

17. Health and social care providers – duty to co-operate

51

Helen Mary Jones

44

75   

17. Darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol – dyletswydd i gydweithredu

17. Health and social care providers – duty to co-operate

52

Helen Mary Jones

45

76   

17. Darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol – dyletswydd i gydweithredu

17. Health and social care providers – duty to co-operate

53

Helen Mary Jones

46

77   

18. Creu un arolygiaeth iechyd a gofal
18. Creation of a single health and care inspectorate

54

Helen Mary Jones

47

78   

18. Creu un arolygiaeth iechyd a gofal 18. Creation of a single health and care inspectorate

55

Helen Mary Jones

48

79   

18. Creu un arolygiaeth iechyd a gofal 18. Creation of a single health and care inspectorate

56

Helen Mary Jones

49

80   

18. Creu un arolygiaeth iechyd a gofal 18. Creation of a single health and care inspectorate

78

Angela Burns

49

81   

17. Darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol – dyletswydd i gydweithredu

17. Health and social care providers – duty to co-operate

57

Helen Mary Jones

49

82   

18. Creu un arolygiaeth iechyd a gofal 18. Creation of a single health and care inspectorate

79

Angela Burns

50

83   

13. Cwynion ar y cyd

13. Joint complaints

66

Helen Mary Jones

50

84   

19. Corff Llais y Dinesydd – cymhwyso safonau’r Gymraeg
19. Citizen Voice Body – application of Welsh language standards

8

Vaughan Gething

50

85   

20. Pŵer i wneud darpariaeth drosiannol etc.
20. Power to make transitional etc. provision