Cynulliad Cenedlaethol Cymru

National Assembly for Wales

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Constitutional and Legislative Affairs Committee

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Senedd and Elections (Wales) Bill

CLA(5) SE21

Ymateb gan unigolyn

Evidence from individual

Rwy'n cysylltu ynghylch y bwriad i ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol, a'r tro pedol ar yr ymrwymiad blaenorol i alw'r sefydliad yn 'Senedd' ym mhob iaith.

Yr enw ‘Senedd Cymru’ rwy in gefnogi. Maen berthnasol, parchus a gosgeiddig, yn dangos yn glir ein hyder an uchelgais fel cenedl.

Rwy’n mawr obeithio eich bod yn cytuno, ac y byddwch yn cefnogi diwygio’r Bil er mwyn sicrhau bod enw a logo uniaith Gymraeg ar ein corff democrataidd cenedlaethol.

I’m writing regarding the intention to rename the National Assembly, and the u-turn on the previous commitment to call the institution 'Senedd' in all languages.

I support ‘Senedd Cymru’, an appropriate, respectful name with gravitas, that clearly signposts our way ahead as a nation.

I hope you are in agreement.