Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

 

Rhagfyr 2017

…………………………………

 

 

Equality, Local Government and Communities Committee

 

Public Services Ombudsman (Wales) Bill

Consultation Responses

 

 

December 2017


 

* Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

** Ar gael yn Gymraeg yn unig /Available in Welsh only

 

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses

PSOW 01

Mr R W Ebley

Mr R W Ebley

PSOW 02

Cyngor Cymuned Penstrowed

Penstrowed Community Council

PSOW 03

Comisiwn Ffinau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

PSOW 04

Gyngor Cymuned Llanddunwyd Sant Cymru

Welsh St Donats Community Council

PSOW 05

Ann Jones

Ann Jones

PSOW 06

Dienw

Anonymous

PSOW 07

Blaenau Gwent Cyngor Bwrdeisdref Sirol

Blaenau Gwent County Borough Council

PSOW 08

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban (SPSO)

Scottish Public Services Ombudsman

PSOW 09*

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Public Services Ombudsman (Wales) Bill

PSOW 10

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Northen Ireland Public Services Ombudsman

PSOW 11

Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru (WIHA)

Welsh Independent Healthcare Association (WIHA)

PSOW 12

Hosbis Marie Curie, Caerdydd a’r Fro

Marie Curie Hospice Cardiff and the Vale

PSOW 13

Conffederasiwn GIG Cymru

Welsh NHS Confederation

PSOW 14

Drenewydd a Llanllwchaearn dref Cyngor

Newtown and Llanllwchaiarn Town Council

PSOW 15*

 Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW)

PSOW 16

Gofal Cymdeithasol Cymru

Social Care Wales

PSOW 17*

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Healthcare Inspectorate Wales

PSOW 18

Hosbis DU

Hospis UK

PSOW 19**

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner

PSOW 20

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Board of Community Health Councils Wales

PSOW 21

Cyngor Caerdydd

Cardiff Council

PSOW 22

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Royal College of Nursing Wales

PSOW 23

Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol

Independent Sector Complaints Adjudication Service (ISCAS)

PSOW 24*

Cyngor Meddygol Cyffredinol

General Medical Council

PSOW 25

Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Lerpwl

Liverpool School of Law

PSOW 26

Dienw

Anonymous

PSOW 27

Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA)

British Medical Association

PSOW 28

Cymdeithas (Welsh Only)

Cymdeithas

PSOW 29**

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Wales Audit Office