Diolch am y cyfle I roi mewnbwn  ar yr ymgynghoriad .

 

 

Rwyf yn cadarnau bod Bwrdd Rheoli Tai Ceredigion wedi trafod y mater heddiw.

Mae’r Bwrdd yn hollol gytun a’r bwriad I ddiddymu’r hawliau ac o’r farn taw Opsiwn 3 yw’r un orau.

Hefyd hoffent weld y disgownt yn cael ei ostwng I lefel isel iawn ee £500 neu £1,000  cyn gynted a bo modd.

 

 

Diolch yn fawr