Cynnws | Contents

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

AWOLS01

Mentrau Iaith

Mentrau Iaith (Welsh Only)

AWOLS02

Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas yr Iaith (Welsh Only)

AWOLS03

Undebau’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru

National Assembly for Wales’ Unions

AWOLS04

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner (Welsh Only)

AWOLS05

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Welsh Only)