Cynnws | Contents

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

01

Better Transport

Better Transport

02

Gofal mewn Galar Cruse

Cruse Bereavement Care

03

Local Area Coordination Network

Local Area Coordination Network

04

Y Groes Goch Brydeinig

British Red Cross

05

Cymdeithas Alzheimer's

Alzheimer's Society Cymru

06

Penny Gripper

Penny Gripper

07

Cymdeithas Tai Cadwyn

Cadwyn Housing Association

08

MHA

MHA

09

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

Glamorgan Voluntary Services

10

Mantell Gwynedd

Mantell Gwynedd

11

Canolfan i Ymchwil Heneiddio a Dementia a Chanolfan i Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe

Centre for Ageing and Dementia Research and The Centre for Innovative Ageing, Swansea University

12

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Royal College of General Practitioners

13

Gofal a Thrwsio Cymru

Care and Repair Cymru

14

Samaritans

Samaritans

15

With Music In Mind

With Music In Mind

16

Gofalwyr Cymru

Carers Wales

17

Conffederasiwn GIG Cymru

Welsh NHS Confederation

18

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People's Commissioner

19

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Hywel Dda University Health Board

20

Cyngor Gofal Cymru

Care Council for Wales

21

MS Society Cymru

MS Society Cymru

22

Fforwm 50+ Cyngor Caerdydd

Cardiff Council Forums

23

Age Cymru

Age Cymru

24

Parkinsons UK

Parkinsons UK

25

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Neath Port Talbot Council for Voluntary Service

26

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain

British Association for Counselling and Psychotherapy

27

Cymdeithas Ponthafren

Ponthafren Association

28

Macmillan Cymorth Canser

Macmillan Cancer Support

29

Prosiect Eden

The Eden Project

30

Stonewall Cymru

Stonewall Cymru

31

National Community Hearing Association

National Community Hearing Association

32

British Geriatrics Society

British Geriatrics Society

33

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Royal College of Psychiatrists

34

Marie Curie

Marie Curie

35

Relate Cymru

Relate Cymru

36

Cymdeithas Cludiant Cymunedol

Community Transport Association

37

Bwrdd Arwain Rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cardiff and Vale of Glamorgan Regional Partnership Board

38

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Welsh Local Government Association and The Association of Directors of Social Services