Cynnws | Contents

*Ar gael yn Gymraeg | *Available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

01

Phil Inskip (Saesneg yn unig)

Phil Inskip

02

Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd (Saesneg yn unig)

Office of Rail and Road

03

Cymdeithas teithwyr rheilffordd Sir Benfro (Saesneg yn unig)

Pembrokeshire Rail Travellers Association

04

Cyngor Telford a Wrekin (Saesneg yn unig)

Telford & Wrekin Council

05

Grŵp Defnyddwyr Rheilffyrdd Gogledd Sir Gaer (Saesneg yn unig)

North Cheshire Rail Users’ Group

06

Cymdeithas Defnyddwyr Rheilffordd Wrecsam-Bidston (Saesneg yn unig)

Wrexham-Bidston Rail Users’ Association (WBRUA)

07

Campaign for Better Transport (Saesneg yn unig)

 Campaign for Better Transport

08

Heart of Wales Line Development Co Ltd (Saesneg yn unig)

Heart of Wales Line Development Co Ltd

09

Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (Saesneg yn unig)

National Union of Rail Maritime and Transport Workers

10

Thomas Wheeler (Saesneg yn unig)

Thomas Wheeler

11

Railfuture Cymru (Saesneg yn unig)

Railfuture Cymru

12

Defnyddwyr gwasanaeth rheilffordd Maesteg i Gaerdydd (Saesneg yn unig)

Users of the Maesteg to Cardiff rail service

13

Cyngor Sir Gaerloyw (Saesneg yn unig)

Gloucestershire County Council

14

Merseytravel (Saesneg yn unig)

Merseytravel

15

Yr Athro Stuart Cole (Saesneg yn unig)

Professor Stuart Cole

15a

Yr Athro Stuart Cole - Gwybodaeth ychwanegol (Saesneg yn unig)

Professor Stuart Cole - Additional information

16

Network Rail (Saesneg yn unig)

Network Rail

17

Gydbwyllgorau sy’n cynrychioli Gorsafoedd Magwyr, Cyffordd Twnnel Hafren, Cil-y-coed, Cas-gwent a Lydney (Saesneg yn unig)

Joint committee representing Magor, Severn Tunnel Junction, Caldicot, Chepstow and Lydney Stations

18

Dr Mark Lang (Saesneg yn unig)

Dr Mark Lang

19

Orsafoedd Cyffordd Twnnel Hafren a Chil-y-coed (Saesneg yn unig)

Severn Tunnel Junction and Caldicot Stations

20

West Coast Rail 250 (Saesneg yn unig)

West Coast Rail 250

21

Rhydian Mason - Swyddog Datblygu Rheilffyrdd Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian (Saesneg yn unig)

Rhydian Mason - The Cambrian Railways Partnership’s Rail Development Officer

22

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Royal Town Planning Institute Cymru

23

Transport Focus (Saesneg yn unig)

Transport Focus

24

Bus Users Cymru (Saesneg yn unig)

Bus Users Cymru

25

Caer Yr Amwythig Partneriaeth Rheiffordd (Saesneg yn unig)

Chester – Shrewsbury Rail Partnership Community Rail Officer

26

Cymdeithas Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol (Saesneg yn unig)

Association of Community Rail Partnerships

27

Canolfan Cydweithredol Cymru (Saesneg yn unig)

Wales Co-operative Centre

28

Ynni Glan (Saesneg yn unig)

Ynni Glan

29

Age Cymru (Saesneg yn unig)

Age Cymru

30

Trawsnewid Bro Gwaun, Abergwaun (Saesneg yn unig)

Transition Bro Gwaun, Fishguard

31

Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Penfro (Saesneg yn unig)

North Pembrokeshire Transport Forum

32

Federation of Small Businesses (Saesneg yn unig)

Federation of Small Businesses

33

Growth Track 360, Tasglu Rheilffyrdd Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy (Saesneg yn unig)

Growth Track 360, the North Wales and Mersey Dee Rail Task Force

34

RNIB Cymru (Saesneg yn unig)

RNIB Cymru

35

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) (Saesneg yn unig)

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF)

36

Angel Trains (Saesneg yn unig)

Angel Trains

37

Rail Delivery Group (Saesneg yn unig)

Rail Delivery Group

38

Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd ac Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Saesneg yn unig)

Cardiff Capital Region City Deal Regional Cabinet and the Cardiff Capital Region Transport Authority (CCRTA)