Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

 

     Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

Chwefror 2017

………………………………….

 

 

Equality, Local Government and Communities Committee

 

Trade Union (Wales) Bill

 

       Consultation Responses

 

February 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

 

 

Consultation Responses

 

* Ar gael yng Nghymraeg /Available in Welsh

TUB 01

Y Coleg Nyrsio Brenhinol

Royal College of Nursing

TUB 02

Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol

Social Workers’ Union

TUB 03

TUC Cymru

Wales TUC

TUB 04

Cymdeithas Feddygol Prydain

British Medical Association

TUB 05

Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru

Wales Fire and Rescue Services

TUB 06

GMB

GMB

TUB 07

Cyngor Sir y Fflint

Flintshire County Council

TUB 08

Conffederasiwn GIG Cymru a chyflogwyr GIG Cymru

Welsh NHS Confederation and NHS Wales Employers

TUB 09

ATL Cymru

ATL Cymru

TUB 10

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

TUB 11

Cymdeithas y Radiograffwyr

Society of Radiographers

TUB 12

Cyngor Tref Trefynwy

Monmouth Town Council

TUB 13

Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau (UCEA)

Universities and Colleges Employers Association (UCEA)

TUB 14

Unison

Unison

TUB 15

Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch Reolwyr Awdurdodau Lleol

Association of Local Authority Chief Executive and Senior Managers (ALACE)

TUB 16

Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol

Public and Commercial Services Union

TUB 17

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau

Association of School and College Leaders