Cynnws | Contents

 

* Dim ond ar gael yn y Gymraeg | Only available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

01

Phil Jones

Phil Jones

02

Dr Adam Dallmann

Dr Adam Dallmann

03

Dr Geraint Morris

Dr Geraint Morris

04

Andrew Davies

Andrew Davies

05

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Royal College of Nursing Wales

06

Deoniaeth Cymru

Wales Deanery

07

Coleg Brenhinol y Meddygon Caeredin

Royal College of Physicians Edinburgh

08

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Royal College of Paediatrics and Child Health

09

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Royal College of General Practitioners

10

Age Cymru

Age Cymru

11

Dr Kate Gower Thomas BSc, MB BCh, FRCR

Dr Kate Gower Thomas BSc, MB BCh, FRCR

12

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aneurin Bevan University Health Board

13

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd

Cardiff University School of Medicine

14

Coleg Brenhinol y Meddygon

Atodiad 1

Royal College of Physicians

Annex 1

15

Coleg Brenhinol y Meddyginiaeth Brys Cymru

Royal College of Emergency Medicine Wales

16 *

Awen Iorwerth

Awen Iorwerth

17

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health Wales

18

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

Royal Pharmaceutical Society

19

Bliss

Bliss

20

Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru)

British Medical Association (Wales)

21

Conffederasiwn GIG Cymru a Cyflogwyr GIG Cymru

Welsh NHS Confederation and NHS Wales Employers

22

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Royal College of Psychiatrists Wales