Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Medi 2016

………………………………….

 

Culture, Welsh Language and Communications Committee

 

Priorities for the Committee

 

Consultation Responses

September 2016


 

Cynnws | Contents

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

PFC01

S4C

S4C

PFC02

Undeb Cenedlaethol Newyddiadurwyr Cymru (Saesneg yn Unig)

National Union of Journalists Wales

PFC03

Prifysgol Caerdydd

Cardiff University

PFC04

Dyfodol i’r Iaeth

Dyfodol i’r Iaeth (Welsh Only)

PFC05

Monmouthshire Antiquarian Association (Saesneg yn Unig)

Monmouthshire Antiquarian Association

PFC06

Richard Houdmont (Saesneg yn Unig)

Richard Houdmont

PFC07

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner (Welsh Only)

PFC08

Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

Churches Together in Wales (Welsh Only)

PFC09

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People’s Commissioner for Wales

PFC10

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Welsh Only)

PFC11

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru (Welsh Only)

PFC12

Traddodiadau Cerdd Cymru (Saesneg yn Unig)

Music Tranditions Wales

PFC13

Cronfa Dreftadaeth y Loteri (Saesneg yn Unig)

Heritage Lotery Fund

PFC14

Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru (Welsh Only)

PFC15

SAIN

SAIN (Welsh Only)