Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Gwerth am Arian

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Chwefror 2015

………………………………….

 

Public Accounts Committee

 

Value for Money of Motorway and Trunk Road Investment

 

Consultation Responses

February 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

MTRI 01

Cyngor Sir Ynys Môn

Isle of Anglesey County Council

MTRI 02

ICE Cymru

ICE Wales

MTRI 03

Cyngor

Sir Penfro

Pembrokeshire County Council

MTRI 04

Ysgol Peirianneg Sifil Prifysgol Leeds

School of Civil Engineering University of Leeds

MTRI 05*

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

North and Mid Wales Trunk Road Agent

MTRI 06

Y Gymdeithas Cludo Nwyddau

Road Haulage Association Ltd

MTRI 07

Asiant Cefnffyrdd De Cymru

South Wales Trunk Road Agent

MTRI 08

Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant Gogledd Cymru

North Wales Chartered Institute of Highways and Transportation

MTRI 09

Highways Term Maintenance Association

Highways Term Maintenance Association

MTRI 10

Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Freight Transport Association

MTRI 11

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Friends of Earth Cymru