Carem gynnig awgrym syml ar gyfer y bil uchod.

 

Hoffwn weld y Cynulliad yn ddeddfu ei fod yn rhaid i bob ddatblygiad o dai neu strydoedd newydd gael enw dwyieithog.

 

Bydd hynny yn help i greu Cymru dwyieithog, o leiaf yn weledol.

 

Diolch yn fawr

 

Sian Elin Jones