Eitem 5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Technoleg ddigidol a deallusrwydd artiffisial yn y GIG. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 5. Welsh Conservatives Debate - Digital and AI technology in the NHS. Motion without amendment

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

23

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

24

Cyfanswm / Total:

47


 

Eitem 5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Technoleg ddigidol a deallusrwydd artiffisial yn y GIG. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 5. Welsh Conservatives Debate - Digital and AI technology in the NHS. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

35

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

47


 

Eitem 5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Technoleg ddigidol a deallusrwydd artiffisial yn y GIG. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 5. Welsh Conservatives Debate - Digital and AI technology in the NHS. Motion as amended

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

47

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

0

Cyfanswm / Total:

47


 

Eitem 6. Dadl Plaid Cymru - Y sector rhentu preifat. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 6. Plaid Cymru Debate - The private rented sector. Motion without amendment

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

11

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

36

Cyfanswm / Total:

47


 

Eitem 6. Dadl Plaid Cymru - Y sector rhentu preifat. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 6. Plaid Cymru Debate - The private rented sector. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

35

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

47


 

Eitem 6. Dadl Plaid Cymru - Y sector rhentu preifat. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 6. Plaid Cymru Debate - The private rented sector. Motion as amended

 

22/11/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

35

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

47