Eitem 6. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - Pleidleisio drwy ddirprwy

Item 6. Motion to amend Standing Orders - Proxy voting

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

36

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

48


 

Eitem 8. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil twristiaeth Cymru

Item 8. Debate on a Member's Legislative Proposal - A Wales tourism Bill

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

24

Ymatal / Abstain:

11

Yn erbyn / Against:

13

Cyfanswm / Total:

48


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ariannu llywodraeth leol. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Local government funding. Motion without amendment

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

12

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

36

Cyfanswm / Total:

48


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ariannu llywodraeth leol. Gwelliant 1, a gyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Local government funding. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Yn erbyn / Against

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

24

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

25

Cyfanswm / Total:

49


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ariannu llywodraeth leol. Gwelliant 2, a gyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Local government funding. Amendment 2, tabled in the name of Sian Gwenllian

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

36

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

48


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ariannu llywodraeth leol. Gwelliant 3, a gyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Local government funding. Amendment 3, tabled in the name of Sian Gwenllian

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

36

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

48


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ariannu llywodraeth leol. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Local government funding. Motion as amended

 

29/03/2023

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

13

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

35

Cyfanswm / Total:

48